Burhani, A. N. (2019). Untuk Islam Berkemajuan. MAARIF, 14(2), 75–84. https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.63