MAARIF Institute, Rumah Besar Gerakan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif

Authors

  • David Krisna Alka Universitas Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.210

Keywords:

Pemikiran, gerakan, Syafii Maarif, MAARIF Institute, kemanusiaan, keindonesiaan

Abstract

MAARIF Institute dan Ahmad Syafii Maarif tak bisa dipisahkan. Satu-menyatu dan sokong menyokong dalam segala hal. Ia menjadi bumi gerakan pemikiran Syafii Maarif. Penerusan nilai-nilai utama yang digagas oleh Syafii Maarif menjadi fondasi dalam budaya gerakan MAARIF Institute. Lembaga ini terus berkomitmen untuk mempromosikan pemikiran keagamaan yang inklusif, toleran, egaliter, berkeadilan, untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan yang berkelanjutan, sebagaimana yang diwariskan oleh pendirinya. MAARIF Institute memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemikiran kritis, dialog, dan pertukaran ide di antara generasi muda, yang menjadi salah satu kekuatan yang membentuk wacana publik berlandaskan pada pemikiran ilmiah, kearifan lokal, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

David Krisna Alka, Universitas Indonesia

Wakil Sekretaris I Lembaga Seni dan Budaya Muhammadiyah dan Mahasiswa Pascasarjana Departemen Antropologi Universitas Indonesia

References

Burhani, A. N. (2016). Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmopolitanisme. PT. Mizan Pustaka: Jakarta.

Maarif, A. S. (2018). Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam. Bunyan: Yogyakarta

MAARIF Institute. (2022). Panduan Muktamar Pemikiran Ahmad Syafii Maarif.

MAARIF Institute. (2023a). Tentang Kami. https://maarifinstitute.org/profil/

MAARIF Institute. (2023b). Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=YNt7PBh65Z0&t=8s

Downloads

PlumX Metrics

Published

22-06-2023

How to Cite

Alka, D. K. (2023). MAARIF Institute, Rumah Besar Gerakan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif. MAARIF, 18(1), 67–72. https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.210